Logga in
Länkar

Historia

Ett litet utdrag ur Axel Quist :
EN BOK OM VÄRMDÖ SKEPPSLAG
Utgiven 1949

Kontraktsprost Axel Quist

Södra Lagnö
¼ mtl skatte i Inga fjärding

Södra Lagnö – jämte Återlöga – hade sedan 1629 legat öde och såsom skattevrak hemfallit till kronan. Skeppslöjtnanten Hede Meijner fick 1633 dessa gårdar att sätta i stånd och skulle efter vissa frihetsår avdraga räntan, dvs skatten, på sin månadspenning på Skeppsholmen, så länge han var i tjänst. Herman Fleming inköpte 1645 från kronan räntan av Lagnö, som då var satt i 1 mtl, jämte Säby och ett par andra gårdar. Någon tid därefter förmedlades gården till ½ mtl, indrogs 1692 till kronan, och räntan anslogs till landsstatens underhåll. Åkerarealen var 1704 fyra tdl, och höskörden var 12 lass. Gården brukades därefter av bönder och förmedlades ytterligare till ¼ mtl. Lantbrukaren Anders Berg inköpte hemmanet 1785, och det var sedan i hans släkt till 1886. Under förra delen av 1800-talet började i landsorten sockenmagasin inrättas. Det var en byggnad avsedd för förvar av spannmål, som ansågs nödvändig att hållas i förvar för sockenbornas behov i händelse av ofördelaktig skörd och höga spannmålspris. I Värmdö skeppslag fanns ett sådant magasin endast i Ingarö. Carl Gustaf Berg å Södra Lagnö instiftade 1814 ett sockenmagasin, skänkte 175 rdr b:o och 80 tunnor säd och en källare för rotfrukter. Hälften av inkomsten skulle gå till magasinets förkovran och kyrkans underhåll, den andra hälften till de fattiga. Kronprins Oscar tillät 1819, att den fick bära hans namn och skänkte 20 tunnor råg till inrättningens förkovran. Magasinet uppfördes 1815-1817 och det valdes en direktion, som utlämnade lån mot 4 kappars ränta å varje tunna säd och 8 per tunna potatis. Det utökades senare med gåvor och kontanter och potatis. Inrättningen upphörde 1887 och räntan å de influtna penningarna skulle användas för kyrkans, skolans och de fattigas underhåll eller andra kommunens gemensamma utgifter. Efter kaptenen Carl Gustaf Bergs död 1821 tillföll gården genom testamente lantbrukaren i Små-Dalarö Anders Berg, och vid arvskifte 1880 tillföll den Anders Petter Berg, som sålde gården till fabrikören Ernst
Sonneborn. Efter honom blev grosshandlare Levin Johansson ägare 1903 och 1918 dennes son Sven Gustaf Berghagen. Manngården uppfördes sannolikt i början av 1700-talet och påbyggdes under 1800-talet vid två olika tillfällen. Arrendatorsbostaden byggdes 1905 och ladugården 1930. De övriga uthusen ha sedan 1929 reparerats och nybyggts. Åkerarealen är 28 tld. Sedan 1903 ha flera tomtlägenheter avsöndrats. På ön har tidigare funnits en krog, belägen på den östra udden, vilken begagnades av fiskarbefolkningen och andra vid deras färder till Stockholm. När den nedbrann är okänt, grunden finns fortfarande kvar.

(mtl = Mantal, tld = Tunnland och rdr b:o = Riksdaler Banco)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.