Logga in
Länkar

Policys

Att revidera och besluta om nya stadgar är en lång och tung process som föreningen vid två tillfällen de senaste deceniet försökt genomföra, men inte lyckats med.

Föreningen har sedan 2016 valt en annan väg, som innebär att man istället komplettera stadgarna med policys.

Policys har och ska beslutas av årsmötet, och handlar främst om att förtydliga eller utveckla områden eller skrivningar som behöver preciseras eller saknas i de befintliga stadgarna.

Följande policys antogs vid årsmötet 2016:

Bryggpolicy

Byfogdepolicy

Informationspolicy

Sjöbodspolicy

Vägpolicy

Redaktionella förändringar av dessa policys kan vid behov göras löpande under året genom beslut i styrelsen.

Innehållsmässiga förändringar, samt nya policys skall beslutas av årsmötet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.