Logga in
Länkar

Bryggpolicy

Södra Lagnö har en varierande modell avseende uppförande och nyttjande av båtbryggor på ön som präglas både av historia och öns topologi.

Det finns idag alla typer av bryggor som uppförts, nyttjas och sköts av enskilda fastigheter, ett par fastigheter tillsammans och som gemensamma bryggor som förvaltas av en bryggförening.

Gemensamt för alla bryggor som är byggda eller förändrade från och med 1975, är att de måste ha en beviljad strandskyddsdispens. Dessutom kräver kommunen ett bygglov, och bryggor som ligger på föreningens mark måste också ha närmste grannars och föreningens godkännande innan ansökan om strandskyddsdispens och bygglov görs.

Vid nyuppförande eller förändring av befintlig brygga på föreningens mark skickas ansökan med ritningar och skiss innehållande bl.a. mått, typ av brygga och annan väsentlig information, samt grannutlåtande från minst de två närmaste grannarna, till föreningens ordförande. Ordförande tar sedan upp ärendet för handläggning på nästkommande styrelsemöte och återkopplar därefter till medlemmen styrelsens utlåtande med bifall eller komplettering. Efter bifall från styrelsen sköter medlemen själv den vidare handläggning mot kommunen.

Styrelsen beslutar normalt i byggärenden utifrån nedanstående rekommendationer. I tveksamma eller svårbedömda fall kan styrelsen välja att invänta beslut från föreningens årsmöte/medlemsmöte.

Nedanstående generella regler/rekommendationer gäller:

  • En brygga ska byggas eller anpassas för de behov den i första hand är avsedd att fylla, nämligen transport av personer och förnödenheter till och från fastigheten.
  • Bryggans landfäste ska fylla funktionen som just landfäste och inte vara överdimensionerad
  • Bryggan ska i de fall där det är möjligt vara av typen flytbrygga med en maximal storlek av 10 x 2.5m, detta för att minimera påverkan på den naturliga livsmiljön för växter och djur både över och under vattnet
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.