Logga in
Länkar

Sjöbodspolicy

En sjöbod är en enkel förrådsbyggnad, placerad i strandnära läge och avsedd för förvaring av fiskeredskap och båttillbehör.

På Södra Lagnö kan man konstatera att en enhetlig och stringent hållning i frågan om uppförande av sjöbodar inte funnits, varför någon gällande praxis är svår att hänvisa till.

Efter diskussion med Värmdö kommun vid besök på ön för ett par år sedan så uppfattade styrelsen att uppförande av nya sjöbodar inte är helt uteslutet, varför denna policy tagits fram.

I de fall ett påtagligt behov finns och man på goda grunder kan anta att en strandskyddsdispens och ett bygglov blir beviljat, så skickas ansökan tillsammans med ett grannutlåtande från de närmaste angränsande fastigheterna till föreningens ordförande för handläggning på nästkommande styrelsemöte.

I tveksamma eller svårbedömda fall kan styrelsen välja att hänföra beslutet till föreningens årsmöte/medlemsmöte för beslut.

Nya såväl som gamla sjöbodar ska vara godkända av föreningen och inneha strandskyddsdispens, och eventuellt bygglov från kommunen.

Nedanstående regler gäller för samtliga sjöbodar på föreningens mark

  • En sjöbod skall brukas för förvaring av båtutrustning och fiskeredskap.
  • Sjöboden får inte inredas för bostadsändamål, t.ex. isoleras, utrustas med vatten- och avloppsanläggning eller dylikt.
  • Det är heller inte tillåtet att senare vidta åtgärder eller utföra ändringar som syftar till att sjöboden skall kunna utnyttjas för annat ändamål än det ursprungliga som förråd. Heltäckande träpanel på väggarna, lackat trägolv, gardiner, byråer som inte är avsedda för arbetsverktyg, matbord och stolar, fåtöljer, sängar, golvmattor är några exempel på saker som ägnande åt boende och därför inte skall finnas i en sjöbod. Ni förstår.
  • Marken kring sjöbodar som inte ligger på föreningens mark är till för allmänhetens fria rörelse och passage, och skall undantagslöst utgöras av den naturliga marken runt boden. Således ska inga onödiga trappor, avsatser eller altanliknande anrättningar finnas i anslutning till sjöboden, som försvårar passage och/eller inverkar privatiserande på miljön.
  • Finns det ett behov av att uppföra flera sjöbodar inom samma närområde eller om ny sjöbod ska uppföras där befintlig bod redan finns, så bör dessa sjöbodar i möjligaste mån placeras intill varandra och utseendemässigt i form, färg och material likna varandra.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.