Logga in
Länkar

Vägpolicy

Det finns anledning att påminna om att våra vägar från början endast var avröjda markytor utan normal överbyggnad av grus. Vägarna är också i de flesta fall dåligt dränerade, men fungerar bra för sitt ursprungliga syfte som gångstigar.

Att uppgradera våra vägar till en nivå som ger bättre bärighet, dränering och bredd skulle kosta många hundratusentals kronor eller till och med miljonbelopp. Genom att ta en liten bit i taget som vi gjort hittills så får vi så småningom ett bättre underlag och en bättre framkomlighet på ön, även om det är svårt att hålla jämna steg med slitage och att marken runt omkring eroderar. Det alltmer frekventa användandet av motorfordon på ön syns och sliter, inte minst i backiga partier. Vi måste därför hjälpas åt att återställa efter oss, när vi vet att vi åsamkat slitage eller extra belastning på något vägparti.

Det som vi idag definierar som ”väg” på ön är normalt de sträckor som är belagda med grus- eller krossmaterial, eller har en tillräcklig bredd för att vara farbar med s.k. fyrhjuling. Alla andra ”stigar” som av den körglada kan uppfattas som motorfarbar, är att betrakta som just ”stigar” eller terräng. Att framföra motorfordon i terräng är enligt lag förbjudet, vilket denna vägpolicy därmed vill understryka.

Ordingsregler för motorfordon och transporter på Södra Lagnö:

  1. Det är endast tillåtet att framföra motorfordon på våra vägar (se karta ovan)
  2. Kör aldrig onykter eller påverkad av andra droger.
  3. Fartbegränsning är satt till max 10 km/tim på hela ön, vi kör normalt saktare än så.
  4. Kör aldrig så att hjulen spinner och sprutar grusmaterial.
  5. Kör om möjligt inte i de uppkomna hjulspåren, utan på svålarna istället när det är möjligt.
  6. Fordonsägare och förare har det fulla ansvaret att teckna/inneha den försäkring och det förarbevis som behövs för att framföra fordonet.
  7. Inga transporter ska ske under tjällossning och/eller vid eller strax efter stora nederbördsmängder.
  8. Vid behov av att landa byggmaterial, maskiner, grus eller liknande, använd den plats som iordningställts öster om ångbåtsbryggan. Transportera sedan vidare materialet till din tomt på den vägsträcka som för tillfället är i bäst farbart skick, även om det kan bli lite längre.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.