GRUS & SAND - Beställning senast 13/4

Publicerad måndag 11 apr, 12:00

På styrelsen förfrågan, har Krister Klefbom tagit på sig att hantera inköp av sand och grus till vår ö genom RitaByggaBo för att också kunna tillgodose det allmänna behovet. Att en entreprenör tar på sig att samordna både föreningens- och våra privata behov av sand och grus gör att vi kan hålla nere kostnaderna för alla parter, då frakten är en mycket stor del av kostnaden.

Inköp till föreningen:

Inköp av sand till stränderna (Badberget och Sandviken) är beställt av styrelsen.

Inköp av grus (Fraktion 0-16) till våra vägar beställs av byalagen. Det grus som beställs av byalagen måste även hanteras (lastas, transporteras och läggas ut påväg eller ev. uppehållsplats) av respektive byalag och behöver beaktas och ordnas för inför beställning, då gruset behöver transporteras bort strax inpå leveransen till badberget.

Inköp privat:

För dem som vill, kan man i samband med att vi beställer till föreningen även beställa för privat räkning.

Här gäller samma förutsättningar, att gruset måste transporteras bort tätt inpå leveransen till Badberget.

För de som inte har maskiner eller möjlighet att själva transportera gruset går det att beställa den tjänsten av RitaByggaBo för att få leverans till sin tomtgräns. För specifika behov av plats för lossning kan ev även det lösas.

Leverans av strandsand kan ske direkt från pråmen på de allra flesta platser där sådan leverans önskas.

Betalning för sand/grus leverans, sker i förskott.

Beställning sker via mail senast den 13/4:

Mail: info@ritabyggabo.se

Tel: 0700-100330

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.